Wednesday

PRIMARY 1A

Tirar el dau i segons el número que havien tret, havien de buscar la paraula i pintar-la del color que posava en les instruccions.

Fotografiar una paraula i després havien de gravar-se llegint-la i fer una frase amb ella.

Havien d’escoltar una paraula i enllaçar-la amb la paraula escrita.

Altres reptes per als que acabaven prompte eren els següents:

Per repassar totes les paraules que havien treballat, feien un Bingo on tots tenien les mateixes paraules però en diferent ordre, per tant, tots feien Bingo al mateix temps.

Abans d'eixir al descans, els alumnes senyalaven, colpejant una de les mans, la dificultat que havien trobat durant els exercicis de la sessió.

PRIMARY 3

Treballen les fraccions de diferents formes.

PRIMARY 2A

Treballen els números en castellà en diferents estacions.

PRIMARY 2B

Treballen els imans i el magnetisme.

VID_20200228_190536.mp4

Acabem el dia amb un vídeo de l’extraescolar de ball irlandés.