Thursday

PRIMARY 1B

És un matí molt gelat i està tot nevat, per això, mentre esperen els companys que es poden retardar, l’alumnat comença repassant les lletres en una plantilla que és reutilitzable.

Comencen la classe repassant entre tots les paraules que van a treballar hui.

En acabar de repassar les paraules, la mestra els ha explicat el treball que anaven a fer a continuació. Es tractaven de tres estacions de treball per practicar ara individualment l'escriptura i comprensió de les noves paraules.

Els últims minuts de la classe la professora els reuneix a tots per revisar una vegada més que les noves paraules han estat assolides.

ADDITIONAL SUPPORT CLASS

Les següents sessions estiguérem en les classes de suport. Són classes en les que s’atén a alumnat amb necessitats educatives especials i que, en alguns casos, no poden estar dins de l’aula ordinària.

PRIMARY 1A + 1B: OUTDOOR ACTIVITIES

En aquesta sessió treballen conjuntament les dos classes del nivell 1 i es fa un treball interdisciplinar fora de l'aula.

VID_20200227_131648.mp4

Per acabar el dia anàrem a l’assemblea de l’alumnat de Primary 1 i 2 en la que es tracten temes com el respecte i l’amistat.

Ha sigut un dia molt complet!! 👌🏼